This is a free Purot.net wiki
  • View:

Nykytilanne ja siihen johtaneet tekijät

Nykytilanne ja siihen johtaneet tekijät

Historia

 

Historiasta on opittavissa muutamia yleisiä lainalaisuuksia, jotka valitettavasti ohjaavat meidän nykyistäkin kehitys-suuntaa.

Inhimilliset tekijä

Kuten tiedämme, me ihmiset olemme inhimillisiä olentoja kaikkine hyvine ja pahoine puolinemme.

Viimeaikaisten tutkimusten valossa on käynyt ilmi että, meissä kaikissa ihmisissä nuo olemassaolevat ominaisuudet tulevat esille, erilaisissa tilanteissa.

Myös eläinmaailmasta on löydetty esim. heinäsirkoilla ominaisuus, jonka kautta ne voivat muuttaa käyttäytymistään. Eläinmaailma vertaus kertoo meille sen että olemme paitsi eläimiä, elämme myös saman kaltaisten vaikutin/altistus-prosessejen "alaisuudessa", tarkoittaa sitä että ympäristön vaikutus muuttaa meidän käyttäytymistä määrätyillä tavoilla.

Tässä asiayhteydessä tarkastellaan pääasiassa inhimillisten tekijöiden vaikutusta ihmiseen yksilönä ja yksilön vaikutusta ihmispopulaatioon, koska tämän vuorovaikutuksen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, ratkottaessa inhimillisten tekijöiden tuomia ongelmia populaation edun kannnalta.

Inhimilliset ja primitiiviset vaikuttimet

Ihmiset kokevat pelkoa, mikäli kokevat olevansa uhattuina. Ihmisillä on kyky empatiaan. Ihmiset voivat tuntea raivoa, kun heitä kohdellaan mielestänsä väärin.

Kaikki edellä mainitut asiat liittyvät yksilön kokemaan " vuorovaikutukseen " ympäristönsä ympäristötekijöiden kanssa.

Lisäksi ihmisillä on ominaisuuksia ahneus, laiskuus, oman edun tavoittelu, muista piittaamattomuus, kyvyttömyys empatiaan jne.

Ovatko nämä ominaisuudet vain osaalla ihmisiä vai ominaisia kaikille, ei sinänsä ole merkitystä.

Merkitystä on erityisesti sillä että ihmiset voivat olla erilaisia, käyttäytyä eri tavalla erilaisissa tilanteissa.

Yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus yhteiskuntaan

Asian käsittelyn kannalta yksinkertaistetaan hieman termejä. Voidaan puhua "hyvistä ihmisistä" ja "huonoista ihmisistä".

On myös ymmärrettävä että jossain tilanteessa "hyvä ihminen" onkin "paha ihminen", kysymys on ihmisen ominaisuuksista, mitkä ovat ympäristön vaikuttimet häneen, mitkä ominaisuudet tuossa tilanteessa ovat päälimmäisinä ohjaamassa hänen toimintaansa ja päätöksenekoa.

Hyvä- paha ihminen ?

Voidaan kuitenkin ajatella että hyvä ihminen haluaa tehdä hyviä päätöksiä, joista olisi hyötyä itsensä lisäksi myös muulle populaatiolle.

Paha ihminen ei ole kiinnostunut muusta populaatiosta, vaan hänen vaikuttiminaan on omien välittömien tarpeiden tyydyttäminen, muista piittaamatta.

Pahojen ihmisten taktiikat ja strategiat perustuvat keskinäiseen yhteisymmärrykseen siitä että pahojen ihmisten liittoutumisella ja yhteistyöllä he voivat saavuttaa taloudellisia intressejä ja kun ne menettävä merkityksensä saavuttaa "todellista valtaa" vaikuttaa kaikkiin asioihin.

Hyvien ihmisten taktiikat ja strategiat perustuvat lähimmäisistä huolehtimiseen, sääntöjen noudattamiseen ja äänestämiseen, jotka ovat heille annetut keinot "vaikuttaa asioihin". Nämä pahojen ihmisten toimesta, rakennetut pelisäännöt, eli yhteiskunta normit, järjestelmät lakeineen oikeusjärjestelmineen takaavat heille täydellisen työrauhan omissa askareissaan.

Ihmisille annetut vaikuttamiskanavat johtavat poikkeuksetta umpikujaan, eivätkä tarjoa todellista vaikuttamismahdollisuutta.

Tämän järjestelmän tuotokset ovat tämä todellisuus missä me kaikki juuri nyt olemme.

Suurimmat ongelmat

  • vallan keskittyminen monikansallisten yritysten ja organisaatioiden harvoihin käsiin
  • taloudellisten resurssien keskittyminen edellä mainituille tahoille
  • Edellä mainittujen tahojen päätösten haitalliset vaikutukset ihmis- ja eläinkunnalle, sekä koko maailmalle, jossa elämme
  • ihmisten vaikutusmahdollisuuksien jatkuva pineneminen itseään koskeviin asioihin
  • vastakkain asettelu, kilpailu/kulutus- yhteiskunta arvot
  • ihmisten globaali "orjuuttaminen" taloudellisesti (velka, korot, inflaatio, kansa maksaa finanassisektorin pikanostot)
  • ja henkisesti (mediat joista pakkosyötetään ihmisille "määritelty totuus"), jonka tarkoituksena on hallita massoja

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username