This is a free Purot.net wiki
  • View:

Suora demokratia projekti Demo 2.15

Tavoitteet

  • Tavoitteena on suunnitellla ja toteuttaa suoran demokratian tarvitsema infrastruktuuri, eli kansalaisfoorumi, kansalaiskeskustelun mahdollistamiseksi, jonne ajankohtaisia asioita voidaan nostaa yleiseen pohdintaan.
  • Koska kysymyksessä on vapaaehtoisvoimin toteutettava hanke, tarvitaan eri alojen osaajia, viestinnän, yleisen suunnittelun, ongelmien ratkaisumallien, sääntöjen, sivuston- tekniikan, ulkoasun, rakenteen ja toiminnallisuuden ym. kehittämiseen, mm. näihin osa-alueisiin tarvitaan vapaaehtoisia pioneereja, viemään projektia eteenpäin. 

 

Inhimillisten tekijöiden negatiiviset vaikutukset voidaan toivottavasti minimoida, kun hyväksymme ja tiedostamme ne, sekä kartutamme niihin liittyvää tietouttamme, jotta voisimme ymmärtää niiden syy-seuraus suhteita ja mekanismeja, jotta voisimme välttyä niiden vahingollisilta vaikutuksilta projektin etenemiseen. Tämä osa-alue vaatisi myös omanlaista osaamista ja ammattitaitoista porukkaa, ratkomaan ja väistelemään näköpiirissä olevia ongelmia ja karikkoja.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username