This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ensimmäiset askeleet kohti suoraa demokratiaa

Demo 2.15

Vaihtoehtoisia lähestymistapoja suoran demokratian toteuttamiseksi on useita. Kaikille niille yhteistä on kansalaisfoorumi, jonka puitteissa asioista käytävä keskustelu tapahtuu.

Eroavaisuudet liittyvät kansalaisfoorumeissa, keskustelun, ehdotusten ja kannatusten kautta muodostuneen enemmistön mielipiteen kanavoimisesta, nykyisessä järjestelmässä käytössä olevaan päätäntäprosessiin.

Demo 2.15

  • 2015 alkuvuodesta aloitettu, yksi suoran demokratian toteuttamismalli - projekti.
  • Kansalaismielipiteen kanavoiminen päätöksentekoprosessiin on ajateltu toteutettavaksi lisäämällä kansanedustajien määrää 100:lla, joka edustaisi 1/3 koko eduskunnan äänimäärästä. Sama uudistus voitaisiin toteuttaa kunnallisissä päätäntäprosesseissa.
  • Tällä uudistuksella saavutettaisiin suora kansan vaikuttamismahdollisuus, kaikkiin asioihin, aina tarpeen vaatiessa.
  • On selvä etteivät kaikki eduskunnassa käsiteltävät asiat olisi sellaisia joista tarvittaisiin kansalaiskeskustelua ja kansalaisten mielipidettä asiaan, tällaisissa tapauksissa, joissa päätettävä asia ei ole tullut kansalaiskeskusteluun, kansalaisedustus äänestäsi tyhjää. 

 

 

 

 

Kansalaiskeskustelu foorumissa noudattelee tietynlaisia, ennalta sovittuja ja määriteltyjä sääntöjä, joilla 

 

 

Meillä Suomessa on jo jonkin verran käytössä suoraan demokratiaan viittaavia vaikuttamiskanavia, joista enempi tietoa linkkisivulla.

Tästä huolimatta on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin olemme maalissa, eli meillä on käytössämme todelliset vaikuttamiskanavat, jokapäiväisessä elämässämme.

Ensimmäinen ja tärkein auttava asia on tiedon jakaminen niille, jotka eivät vielä ole löytäneet tämän tiedon pariin. Tarvitsemme aktiivista ja asiallista tiedottamista, suorandemokratian tarjoamista vaikuttamismahdollisuuksista meitä kaikkia vaivaaviin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen yhdessä.

Toinen asia liittyy infrastruktuuriin minkä puitteissa suora demokratia voi toimia. Tähän työhön pyydämme osallistumaan kaikkia halukkaita, sillä tekijöistä ja hyvistä mielipiteistä on varmasti apua näissäkin talkoissa.

Tarkemmin Infraan liittyvistä asioista on kerrottu Suora Demokratia projektissa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username