This is a free Purot.net wiki
  • View:

Mitä on suora demokratia?

Se on, vaihtoehto näennäisdemokratialle !

Suora demokratia on vaikuttamista suoraan asiohin.

 

  • Se poikkeaa nykyisestä "edustuksellisesta demokratiasta" mahdollistaen yksilön vaikuttamismahdollisuuden kaikkiin häntä koskeviin asioihin, aina silloin kun siihen ilmeneen tarvetta.
  • Siihen ei sisälly mitään poliittisia tai ideologisia näkemyksiä, kuten nykyisissä poliittisissa järjestelmissä vaan on täysin vapaa näistä rasitteista. 
  • Vaikuttamismahdollisuus itseään koskeviin ja kiinnostaviin asioihin. tarkoittaa käytönnössä sitä että jokainen voi halutessaan nostaa yleiseen keskusteluun, itseään kiinnostavan asian tai osallistua jo käsittelyssä olevan asian käsittelyyn ehdotuksilla ja kannatuksilla, suoraan ilman välikäsiä, aina silloin kun siihen ilmenee tarvetta (ilman manipuloitavissa olevia edustajia).
  • Tämä takaa sen että ihmisten todelliset toiveet tulevat esille ja huomioiduiksi päätöksissä.

 

Miksi suora demokratia ?

  • Yleinen tyytymättömyys politiikkaan on lisääntynyt, koska vaaleissa äänestämisellä ei koeta voitavan vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, halutulla tavalla
  • Poliitikkoihin ei enää luoteta kansanedustajina, sillä heillä on vahvat sidokset finanssisektoriin, ylikansalliseen valtaa käyttävään ryhmittymään, jonka tosiasiallisia intressejä he ajavat.
  • Kansalaisten etuja ei valvo eikä aja enää kukaan, elleivät tee sitä itse.

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username